Zbiorniki na składowisko komunalne

Dostawa zbiorników na odcieki ze składowiska komunalnego na bazie rury WehoLite .

Dostawa 2 zbiorników DN3000 H 5,6mb, zbiorników przepompowni DN1200 i DN1500 oraz zbiornika wody deszczowej DN2000