Edit: Zbiorniki przepompowni DN1200 już na miejscu.

Prawdziwymi gwiazdami tej realizacji są dwa zbiorniki przepompowni DN1200 długości 7,4 mb wyprodukowane, dostarczone i zamontowane na placu budowy w Paszczynie.

Tak okazale prezentują się zbiorniki przepompowni DN1200 długości 7,4 mb zamontowane na swoim miejscu.

Etap produkcji zbiorników przepompowni.

Zbiorniki przepompowni wykonane zostały na bazie rury DN1200 SN4.

Wycinanie otworów i spawanie odbywało się na miejscu montażu w miejscowości Paszczyna.

Po zamontowaniu wszystkich urządzeń zbiornik przepompowni o długości 7,4 metrów bieżących był gotowy do montażu.