Zbiornik przepompowni DN1000 H2550

Wykonaliśmy zbiornik przepompowni DN1000 wysokości 2550 mm.

W dnie zamocowane kolano stopowe do pompy oraz wyprofilowane dno w celu zwiększenia wydajności pompy oraz zapobieganiu osadzania się piasku w zbiorniku przepompowni