Zbiornik DN2000 na składowisko odpadów komunalnych w Legnicy

Mieliśmy do czynienia z olbrzymem, którego widzicie w pełnej krasie poniżej.

Składowisko odpadów komunalnych w Legnicy zamówiło i otrzymało od nas zbiornik średnicy DN2000 długości 19.1 mb wyposażony w 2 kominy DN1000.