Uszczelnienie studni betonowej z rury PE

Uszczelnienie studni betonowej na oczyszczalni ściekowy w zakładzie produkującym chipsy.

Postawione przed nami zadanie polegało to na wstawieniu rury PE spiralnie zwijanej DN800 do istniejącej studni betonowej i uszczelnienie z zewnątrz poprzez zalanie betonem.

Po wyschnięciu betonu nałożenie płyty PE na górną cześć studni, dospawanie do rury i wykonanie kołnierza wokół studni betonowej.