Studnie DN1000 wlot DN400

Studnie DN1000 z wlotem DN400 wykonane dla naszego klienta.

W czasie budowania kanalizacji deszczowej grawitacyjnej natrafiono na gazociąg wysokiego ciśnienia. Studnie DN1000 wlot DN400 rozłożono kanalizacje na 2 kanały DN160 do normalnego spływu i 3 kanały DN200 do większego rzutu. Dzięki temu nie trzeba na tym etapie dokładać przepompowni.