Studnia inspekcyjna średnicy DN2000 i wysokości H2000.

Poniżej prezentujemy etapu produkcji studni inspekcyjnej o średnicy  DN2000 i wysokości 2 metry.

Pierwszy etap polegał na przygotowaniu wnętrza studni – wycięcie otworów, montaż rur i stopni.

Studnia posiada dwa wloty rur DN160 SDR11.
Dodatkowo ma również przejście dla rury ze stali nierdzewnej DN168,3 montowanej na budowie.

Kompletne studnie zostały przygotowane do transportu.

Z racji dużych gabarytów załadunek i transport studnii na plac budowy musiał być przeprowadzony za pomocą ciężarowego auta z HDS-em.