Duży zbiornik i studnia kanalizacyjna na budowę hotelu Ibis w Warszawie

Dla firmy DORACO wykonującej budowę hotelu Ibis na warszawskiej dzielnicy Włochy wykonaliśmy zbiornik długości 31,5m z rury PEHD  DN1500 SN8 oraz studnie kanalizacyjną z PEHD DN2000 z wyjściem DN1500 i dolotami DN200.

W zakresie postawionych przed nami zadań było również połączenie zbiornika na budowie poprzez spawanie exstruderem oraz włączenie zbiornika do studni betonowej DN1500 poprzez zwężenie do DN800.