Przedłużenie studni odgazowania na składowisku odpadów komunalnych w Kłodzku.

Składowisko odpadów komunalnych w Kłodzku potrzebowało przedłużyć studnię odgazowania DN 110. Podjęliśmy się tego zadania. Poniższe zdjęcia prezentują przebieg prac i efekt końcowy, z którego wszyscy są zadowoleni.