Dostawa zbiornika przepompowni i spawanie rurociągu w Lubaniu.

Na potrzeby prowadzonej inwestycji w miejscowości Lubań wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy zbiornik przepompowni DN 1500 długości 625 cm.

Dokonaliśmy montażu zbiornika oraz podjęliśmy się zgrzewania rurociągu tłocznego DN 315.