Zbiornik przepompowni i studnia poboru próbek na składowisku odpadów komunalnych w Głogowie

Dostawa dwóch zbiorników przepompowni DN1500 o wysokości 8,25 mb i 7,30 mb na składowisko odpadów komunalnych w Głogowie. Realizacja inwestycji wiązała się również z wyprodukowaniem i dostawą studni poboru próbek DN1200 o wysokości 7,25 mb oraz studni pomiaru ścieków DN1200 o wysokości 2,7 mb.

Legnicki zbiornik przepompowni już w ziemi

Jeśli pamiętacie tego olbrzyma z Legnicy zobaczcie jak wygląda po zamontowaniu i zakopaniu w ziemi Zbiornik przepompowni DN2000 i długości dokładnie 5.62m został przez nas zamontowany na miejscu inwestycji w Legnicy. Będąc w ziemi nie wygląda już tak imponująco ale nadal robi wrażenie i co najważniejsze spełnia swoją funkcję.