8 lipca 2014

Drenaż i zbiorniki retencyjne

System służący do regulacji zasobów wód podziemnych (gruntowych), jak i odprowadzania nadmiaru wód powierzchniowych.

SYSTEM DRENAŻOWY

W ofercie posiadamy rury drenarskie z PVC, PP i PEHD.
W zależności od rodzaju gruntu, w którym układamy drenaż dostępne są następujące rury drenarskie:

  • bez otuliny,
  • w otulinie z filtra syntetycznego,
  • w otulinie z filtra kokosowego.

Oferujemy rury drenarskie jednościenne lub dwuścienne.
W ofercie posiadamy też kompletne systemy drenarskie do odwodnień lini kolejowych (rury drenarskie PEHD, studnie PEHD i zwieńczenia).

ZBIORNIKI RETENCYJNE

Do magazynowania wody deszczowej odprowadzanej przez drenaż, czy system odwodnienia nawierzchni służą szczelne bezodpływowe zbiorniki zakopane w gruncie z tworzyw sztucznych PE lub PP.
Pojemność zbiornika oblicza się stosownie do wielkości odwadnianego terenu. Zbiorniki dobierane są według indywidualnych zapytań.